INTRODUCTIE

Naarmate het jaar 2018 vorderde, werd steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.

INTRODUCTIE

Naarmate het jaar 2018 vorderde, werd steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.

KLEINE STAPJES

Als we ons werk goed doen, dan hebben we ervoor gezorgd dat een kind blijvend veilig is gesteld. Om dat te bereiken, richten we ons op het hele gezin. Vaak zien we ouders tijdens dat proces een mooie groei doormaken. Zoals Marit. Vorig jaar zat ze niet te wachten op gezinsmanager Tobias, dit jaar las hij haar bijzondere ‘dankjewel’ op de achterkant van hun laatste evaluatieformulier.

STUREN OP VEILIGHEID

Sturen op veiligheid was hét thema van 2018, zowel voor Jeugdbescherming als voor de afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam. Hierbij speelt de uitdaging om met minder middelen meer te doen, op de achtergrond altijd mee. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen voor Jeugdbescherming en hoe kijkt hoofd van de afdeling Jeugd Christine Pollmann van de gemeente Amsterdam terug op het jaar 2018?

Jongeren een stem geven

‘Ieder kind veilig’, helderder kan een missie niet zijn. Tegelijkertijd is niets zo complex als de betekenis ervan. Want wat is ‘veilig’ volgens kinderen en jongeren? Ervaringsdeskundige en man achter de spraakmakers, Et van Toorn, over het delen van je verhaal met de wereld.

Iedere dag beter

Nog steeds groeien er iedere dag kinderen op in onveiligheid. Daarom stellen we onszelf voortdurend de vraag: hoe kunnen we de veiligheid binnen gezinnen nog sneller, beter en blijvend herstellen? Directeur-bestuurder Hanneke Bakker, Blijf Groep in de regio Amsterdam-Amstelland, legt uit waarom een nieuwe geïntegreerde werkwijze weleens voor een revolutie kan gaan zorgen.

Nieuwe medewerkers

Met een krappe arbeidsmarkt en een vijver waarin alle jeugdzorgorganisaties uit Amsterdam vissen, blijft het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging. We hebben veel openstaande vacatures voor gezinsmanagers en mede hierdoor ontstaan wachtlijsten voor onze gezinnen. Gezinsmanager Wim Salters is een zij-instromer. Hij vertelt over zijn carrièreswitch en over zijn ervaringen met het EVC-traject.

Veerkrachtige teams

Elke dag werken we met 465 medewerkers aan de veiligheid van kinderen. En dat in soms lastige omstandigheden.. Om dan de focus te houden op de basis, kinderen veilig stellen, vergt veerkracht. Daarom werken we op alle fronten aan vitaliteit en werkplezier. Communicatiemedewerker en mindfulness trainer Simone Postma over talentontwikkeling en mindful werken.

Merkbaar meten

Kennis zorgt ervoor dat je jezelf kunt blijven verbeteren. Kennis opdoen, toetsen, toepassen en delen met anderen is dan ook essentieel in ons streven naar veiligheid voor ieder kind. Doret de Ruyter, voorzitter van Stichting Pro Juventute Amsterdam, vertelt over de manier waarop de stichting, Jeugdbescherming en Amsterdamse kennisinstellingen elkaar vinden op het gebied van praktisch wetenschappelijk onderzoek.

Maatschappelijke bijdrage

Het kan: goed zorgen voor je medewerkers én een verschil maken. Onze samenwerking met The Colour Kitchen levert behalve de lekkerste gerechten, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een mooie baan in de catering en een nieuwe toekomst.

ONZE TOEZICHTHOUDERS

De een denkt mee op strategisch en beleidsmatig vlak, de ander adviseert vanuit een cliënten- of medewerkersperspectief: met een raad van toezicht, cliëntenraad en ondernemingsraad weten we ons als Jeugdbescherming Regio Amsterdam verzekerd van een breed vertegenwoordigd klankbord dat met ons meekijkt en nadenkt over ontwikkelingen en kansen binnen en buiten de organisatie.

FACTS & FIGURES

VOORWOORD

Naarmate het jaar 2018 vorderde, werd steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.

kleine stapjes

Als we ons werk goed doen, dan hebben we ervoor gezorgd dat een kind blijvend veilig is gesteld. Om dat te bereiken, richten we ons op het hele gezin. Vaak zien we ouders tijdens dat proces een mooie groei doormaken. Zoals Marit. Vorig jaar zat ze niet te wachten op gezinsmanager Tobias, dit jaar las hij haar bijzondere ‘dankjewel’ op de achterkant van hun laatste evaluatieformulier.

Sturen op veiligheid

Sturen op veiligheid was hét thema van 2018, zowel voor Jeugdbescherming als voor de afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam. Hierbij speelt de uitdaging om met minder middelen meer te doen, op de achtergrond altijd mee. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen voor Jeugdbescherming en hoe kijkt hoofd van de afdeling Jeugd Christine Pollmann van de gemeente Amsterdam terug op het jaar 2018?

Jongeren een stem geven

‘Ieder kind veilig’, helderder kan een missie niet zijn. Tegelijkertijd is niets zo complex als de betekenis ervan. Want wat is ‘veilig’ volgens kinderen en jongeren? Ervaringsdeskundige en man achter de spraakmakers, Et van Toorn, over het delen van je verhaal met de wereld.

IEDERE DAG BETER

Nog steeds groeien er iedere dag kinderen op in onveiligheid. Daarom stellen we onszelf voortdurend de vraag: hoe kunnen we de veiligheid binnen gezinnen nog sneller, beter en blijvend herstellen? Directeur-bestuurder Hanneke Bakker, Blijf Groep in de regio Amsterdam-Amstelland, legt uit waarom een nieuwe geïntegreerde werkwijze weleens voor een revolutie kan gaan zorgen.

Nieuwe medewerkers

Met een krappe arbeidsmarkt en een vijver waarin alle jeugdzorgorganisaties uit Amsterdam vissen, blijft het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging. We hebben veel openstaande vacatures voor gezinsmanagers en mede hierdoor ontstaan wachtlijsten voor onze gezinnen. Gezinsmanager Wim Salters is een zij-instromer. Hij vertelt over zijn carrièreswitch en over zijn ervaringen met het EVC-traject.

Veerkrachtige teams

Elke dag werken we met 465 medewerkers aan de veiligheid van kinderen. En dat in soms lastige omstandigheden.. Om dan de focus te houden op de basis, kinderen veilig stellen, vergt veerkracht. Daarom werken we op alle fronten aan vitaliteit en werkplezier. Communicatiemedewerker en mindfulness trainer Simone Postma over talentontwikkeling en mindful werken.

Merkbaar meten

Kennis zorgt ervoor dat je jezelf kunt blijven verbeteren. Kennis opdoen, toetsen, toepassen en delen met anderen is dan ook essentieel in ons streven naar veiligheid voor ieder kind. Doret de Ruyter, voorzitter van Stichting Pro Juventute Amsterdam, vertelt over de manier waarop de stichting, Jeugdbescherming en Amsterdamse kennisinstellingen elkaar vinden op het gebied van praktisch wetenschappelijk onderzoek.

Maatschappelijk bijdragen

Het kan: goed zorgen voor je medewerkers én een verschil maken. Onze samenwerking met The Colour Kitchen levert behalve de lekkerste gerechten, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een mooie baan in de catering en een nieuwe toekomst.

Onze toezichthouders

De een denkt mee op strategisch en beleidsmatig vlak, de ander adviseert vanuit een cliënten- of medewerkersperspectief: met een raad van toezicht, cliëntenraad en ondernemingsraad weten we ons als Jeugdbescherming Regio Amsterdam verzekerd van een breed vertegenwoordigd klankbord dat met ons meekijkt en nadenkt over ontwikkelingen en kansen binnen en buiten de organisatie.

Colofon

Het Jaarverslag 2018 is een uitgave van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming). Tekst: Juul Klarenbeek, Die van
Communicatie.
Foto’s: Ralf Mitsch. Concept en vormgeving: andrewsdegen.com Techniek: Studio Waterloo.
Redactie:
Anne-Marieke Douma, Lobke van Rijn, Mirjam Jagtenberg, Nico Hees, Jeugdbescherming. Hoofd-/eindredactie: Els van Dijk en Simone Postma, Jeugdbescherming.

Met dank aan alle geïnterviewden! 


© 2019 www.jeugdbescherming.nl.

Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) zorgt voor een leefsituatie waarin kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien. Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling in het kader van de Jeugdwet 2015 en voert GGW (intensief systeemgericht casemanagement) uit in gezinnen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel én met gezinnen in het kader van preventieve jeugdbescherming.

KvK 34185945.