VOORWOORD

2018: VeerKRACHT​

Claire & Sigrid

Claire Vlug en Sigrid van de Poel bestuur Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Aan het begin van 2018 stonden alle seinen op groen om de koers die we in 2017 hadden gevaren, voort te zetten. Naarmate het jaar vorderde, werd echter steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.

Met de gemeenten van onze twee grootste jeugdzorgregio’s, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland, hebben we een groot aanbestedingstraject doorlopen. Op dit moment zetten we samen de laatste puntjes op de i en hopen we binnenkort de contracten te kunnen tekenen. Het nieuwe resultaatgericht werken heeft tot veel gesprekken geleid over de prijs van de juiste zorg. Elkaar dan blijven vinden in dat wat nodig is voor het kind, vergt tijd, mankracht en energie. Energie die ook besteed moest worden aan een ander issue: het tekort aan professionals.

Het vinden en houden van de juiste professionals is een groeiend probleem. Niet alleen voor ons, maar voor de complete jeugdzorg in Nederland. FNV-bestuurder Maaike van der Aar spreekt van een ‘sector in crisis’ en heeft, samen met gemeenten, werkgevers en werknemers, de problemen dit jaar landelijk onder de aandacht weten te brengen. De jeugdzorg heeft een beschadigd imago. Dat is niet alleen met geld op te lossen, maar draait eveneens om respect naar en vertrouwen in de professional zelf.

De krappe arbeidsmarkt heeft ons creatiever gemaakt in het werven van nieuwe medewerkers. Zo hebben we met zes jeugdhulpinstanties in de regio Amsterdam de handen ineengeslagen met jouwkansindejeugdhulp.nl en richten we ons op nieuwe doelgroepen, zoals zij-instromers. Hier tegenover staat echter een verloop van achttien procent onder gezinsmanagers.

Daarom is in 2018 opnieuw ingezet op vitale medewerkers en hun behoud. Met behulp van stabiele teams en door het ‘werken volgens de bedoeling’ en ‘innovatieve psychiatrie’ organisatiebreed door te voeren. Het werk wordt hierdoor niet minder intensief. Wel zien mensen duidelijker, dat ze een verschil maken. Soms vertaalt zich dat in een prachtig dankjewel vanuit een ouder. Die waardering krijgen is fantastisch. Simpelweg zien dat het beter gaat met een gezin en daar met elkaar bij stilstaan, is net zo belangrijk.

Het kunnen ontwikkelen van talenten, helpt bij het vasthouden van energie en vitaliteit. Talentmanagement speelt daarin een grote rol. Daarbij staan we open voor eigen initiatieven, zoals een collega die zichzelf heeft laten scholen tot mindfulness trainer en nu medewerkers traint in mentale veerkracht. Wat ook voor positieve energie zorgt, is onze samenwerking met The Colour Kitchen. Zij faciliteren een belangrijke plek van verbinding: ons bedrijfsrestaurant. Tegelijkertijd genieten wij van de groei die de jongeren van The Colour Kitchen tijdens hun stageperiode doormaken. Ook dat is veerkracht.

Jezelf blijven verbeteren, daar zijn we als organisatie voortdurend mee bezig. Zo kijken we kritisch naar onze eigen aanpak, meten we het effect van (nieuwe) werkwijzen en zetten we op basis daarvan de volgende stap. Juist omdat er in Nederland weinig onderzoek naar kindveiligheid wordt gedaan, zijn we extra dankbaar voor de financiële steun op dit gebied van Stichting Pro Juventute Amsterdam. Hun support leidde dit jaar onder andere tot de implementatie van een effectiever veiligheidstaxatieinstrument,  HAVIK.

Voor het duurzaam verbeteren van de veiligheid van kinderen kijken we behalve binnen, ook buiten onze eigen organisatie. Want als het gaat om wat kinderen in de eigen gemeente, wijk of buurt nou écht nodig hebben, kunnen er nog flinke stappen worden gezet. Met nieuwe vormen van samenwerken bijvoorbeeld. Zo onderzoeken we met zes partners in de jeugdbeschermingsketen hoe we gezinnen sneller van de juiste hulp kunnen voorzien.

Wie kunnen ons meer leren over de impact van (on)veiligheid, dan kinderen of jongeren zelf? Op Wijzijnspraakmakers.nl laten jongeren ons met hun persoonlijke verhalen zien dat veiligheid begint bij echte aandacht voor het kind zelf. Gelukkig hebben alle spraakmakers nog iets met elkaar gemeen: een ongekende veerkracht en de wil om ervaringen om te zetten naar iets positiefs, voor zichzelf en anderen.

Veerkracht vormt de rode draad door onze verhalen dit jaar. Het is de kracht van doorgaan, van groeien en van blijven vechten; voor je eigen geluk of dat van je gezin, voor waardering en respect in je werk of voor het vinden van nieuwe manieren om samen kinderen blijvend veilig te stellen. Onze veerkracht heeft ons in 2018 veel gebracht. Tegelijkertijd weten we dat het geen onuitputtelijke bron is. Daarom wordt het tijd om de problemen in de jeugdzorg, die groter zijn dan Jeugdbescherming alleen, op een landelijk niveau op te pakken. Want verbetering ís mogelijk, maar dan moeten we deze wel nú in gang zetten.