Jongeren een stem geven

Een portret van Etje

Et ‘Etje’ van Toorn

ervaringsdeskundige en man achter de Spraakmakers

‘Ieder kind veilig’, helderder kan een missie niet zijn. Tegelijkertijd is niets zo complex als de betekenis ervan. Want wat is ‘veilig’ volgens kinderen en jongeren? En hoe zorgen we ervoor dat geen kind onopgemerkt blijft? Het zijn jongeren zelf die ons helpen met het vinden van antwoorden op deze vragen. Goed naar hen luisteren is dan ook een van onze speerpunten.

Hun stem maakt dat we kritisch naar onszelf en onze werkwijze blijven kijken. Via Wijzijnspraakmakers.nl. geven we jongeren de ruimte om hun ervaringen met onveiligheid op eigen wijze te delen. In een verhaal, gedicht of lied. Alles mag. De spraakmakers inspireren, leggen problemen bloot en laten zien hoe de werkelijkheid er door de ogen van jongeren -helaas- soms uitziet. Dat vergt een flinke portie lef. Ervaringsdeskundige en man achter de spraakmakers, Et van Toorn, over het delen van je verhaal met de wereld.

Et ‘Etje’ van Toorn: “Klappen krijgen was bij mij thuis de normaalste zaak van de wereld. Het was zo erg, dat ik soms wenste dat ik dood was. Zeker nadat ik had geleerd dat ik van niemand hulp hoefde te verwachten. Ik stond er als kind helemaal alleen voor. Die pijn, daar wil ik andere jongeren voor behoeden. Daarom heb ik mijn beroep gemaakt van het delen van mijn ervaringen.

Vanuit mijn onderneming S.W.E.D. (StreetWise ErvaringsDeskundige) werk ik met een netwerk van mede-ervaringsdeskundigen met allerlei achtergronden: van dak- en thuislozen of jonge moeders tot jongeren die, net als ik, geen veilig thuis hadden. Samen verzorgen we gastcolleges bij universiteiten en informeren en adviseren we gemeentes, jeugdorganisaties en hulpverleners van de toekomst over de jeugdzorg in Nederland. Soms is dat zwaar, ik sjouw in mijn werk immers altijd mijn verleden met me mee.

Wijzijnspraakmakers.nl

In 2018 ging DisGover, een trainee-organisatie voor jonge aankomende ambtenaren, in opdracht van Jeugdbescherming op zoek naar jongeren die vanuit hun eigen ervaringen willen meepraten over veiligheid. Hun persoonlijke verhalen geven inzicht in de manier waarop de jeugdzorg van morgen eruit moet zien.

Door verhalen te delen en met elkaar in gesprek te gaan, willen de spraakmakers volwassenen laten ervaren wat jongeren onder onveiligheid verstaan. Zo wil Wijzijnspraakmakers.nl bewustwording creëren en bijdragen aan een veilige jeugd voor ieder kind.

Het platform wordt beheerd door ervaringsdeskundigen zelf.

‘We willen de kinderen die niet gezien worden een stem geven.’

Toen ik werd benaderd door DisGover -zie kader- was ik in eerste instantie sceptisch, gezien mijn eigen ervaringen. Eenmaal betrokken bij Wijzijnspraakmakers, zag ik Jeugdbescherming juist openstaan voor suggesties en voor wat er beter kan. Zo kwamen we samen op het idee om kinderen, die nu niet gezien worden, een stem te geven. We bieden laagdrempelige hulp en de jongeren die meedoen, laten met hun eigen unieke verhaal zien wat er anders kan en moet in de jeugdzorg.

Je verhaal vertellen is niet makkelijk, er komen veel emoties bij kijken. Dat mag, want het gaat vaak over heftige gebeurtenissen. Ik stel jongeren altijd eerst op hun gemak en leg uit dat een verhaal ook anoniem of met behulp van een acteur mag worden verteld. Het gaat erom dat de jongere gehoord wordt en anderen kan inspireren. En misschien nog wel belangrijker: om een negatieve ervaring om te leren zetten in een kracht. Door te laten zien: ik heb dit meegemaakt, maar ik heb niet opgegeven en ben er sterker uitgekomen.

Verhalen van de spraakmakers zorgen vaak voor een schrikreactie bij mensen. Onze ervaringen laten zien, hoe het er écht aan toe gaat in de jeugdzorg. We zetten mensen aan het denken over het aantal jongeren, dat in het huidige stelstel tussen wal en schip valt.

Ik ben trots op wat we al hebben bereikt, maar we willen nog meer. Meer ervaringen verzamelen, meer jongeren helpen en meer mensen bereiken. Ook staan we open voor samenwerkingen met andere organisaties, zodat we uit kunnen groeien tot hét jongerenplatform van Nederland en nog actiever mee kunnen denken.

Met mijzelf gaat het stap voor stap beter. Ik heb een vriendin en twee bonusdochters waar ik veel liefde van krijg. Ook volg ik eindelijk therapie om mijn trauma’s te verwerken, al heb ik nog een lange weg te gaan. Tegen kinderen en jongeren die het nu moeilijk hebben, wil ik zeggen: geef nooit op. Laat je stem horen, er zijn mensen die je kunnen helpen.”

Luister hier naar het verhaal van Et

Wil je mee werken aan of meer weten over dit platform?
Neem contact op met Wijzijnspraakmakers.nl.