KLEINE STAPJES

Een bijzonder dank je wel

Als we ons werk goed doen, dan hebben we ervoor gezorgd dat een kind blijvend veilig is gesteld. Om dat te bereiken, richten we ons op het hele gezin. Vaak zien we ouders tijdens dat proces een mooie groei doormaken. Eerlijk is eerlijk, dat lukt niet in alle gevallen. Het blijven complexe situaties waarin we ons werk doen. Maar ze zijn er wel: ouders die zichzelf opnieuw uitvinden en bergen verzetten voor hun gezin. Zoals Marit. Vorig jaar zat ze niet te wachten op gezinsmanager Tobias, dit jaar las hij haar bijzondere ‘dankjewel’ op de achterkant van hun laatste evaluatieformulier.

Marit: “Wij zijn, wat je noemt een ‘complex gezin’. Zelf heb ik een borderline persoonlijkheidsstoornis, mijn man heeft ADD, mijn dochter van twaalf heeft ADD en kampt met een angststoornis en mijn zoon van acht heeft ADHD. Alleen onze oudste van vijftien heeft geen ‘extra bagage’. Als gezin worden we, vanuit de gemeente, al een aantal jaren begeleid door twee fijne gezinscoaches. Dat liep goed, totdat ik vorig jaar last kreeg van psychoses waarbij ik ging dissociëren. Hierdoor deed ik dingen waar ik zelf geen weet van had en vormde ik, onbewust, een risico voor de kinderen. De situatie werd steeds moeilijker, dus riepen onze gezinscoaches de hulp in van Jeugdbescherming. Zo raakte Tobias bij ons gezin betrokken.

‘Het creëren van rust en ruimte is
soms nodig om beter te worden.’

De eerste keren dat ik Tobias zag, gedroeg ik me onmogelijk. Vooral omdat hij, samen met mijn man, een belangrijke beslissing nam wat betreft de kinderen: zij werden voorlopig ondergebracht bij mijn schoonouders. Op dat moment was ik zó boos en verdrietig. In de weken daarna zag ik mijn kinderen wanneer dat kon en dankzij goede medicatie, intensieve therapie en dagelijkse begeleiding ging het steeds beter met me. Toen pas begreep ik dat Tobias voor mij de rust en ruimte had gecreëerd die nodig waren om beter te worden, juist voor mijn gezin. Nadat ik dat doorhad, kon ik mijzelf overgeven aan alle hulp en echt aan mezelf gaan werken.

‘Tobias bleef in mij geloven,
ook toen ik dat zelf niet meer deed.’

De kinderen hebben uiteindelijk tien weken bij mijn schoonouders gelogeerd. Daarna duurde het nog ruim drie maanden, voordat we als gezin weer volledig bij elkaar woonden. In september 2018 stelde Tobias voor om de begeleiding vanuit Jeugdbescherming af te bouwen. Dat vond ik spannend, maar opnieuw had hij alle vertrouwen in me. Ter afsluiting besloot ik Tobias een brief te schrijven. Hierin heb ik hem bedankt voor het nemen van een beslissing die voor ons als ouders op dat moment niet te nemen was. Daarnaast heb ik hem bedankt voor het feit dat hij doorging, terwijl hij alle reden had om het op te geven met mij. Tobias bleef geloven in een andere Marit, ook toen ik dat zelf even niet meer deed. Dankzij zijn aanpak, zijn wij als gezin weer samen.

Ons gezin is nu heel close en al blijft het bij ons thuis altijd een beetje ‘circus’, we zitten in een rustiger vaarwater. Wel voel ik me nog steeds schuldig. Ik had het verleden liever anders gezien, maar mijn ziekte is nu eenmaal geen keuze. Hoewel ik me soms zorgen maak over het feit dat ik een terugval kan krijgen, weet ik nu dat ik kan rekenen op een geweldig vangnet in de vorm van mijn man, mijn familie, de gezinscoaches én Tobias. Daarom kijk ik liever vooruit, en daar zie ik vooral een heel positieve toekomst.”

Colofon

Het Jaarverslag 2018 is een uitgave van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming). Tekst: Juul Klarenbeek, Die van
Communicatie.
Foto’s: Ralf Mitsch. Concept en vormgeving: andrewsdegen.com Techniek: Studio Waterloo.
Redactie:
Anne-Marieke Douma, Lobke van Rijn, Mirjam Jagtenberg, Nico Hees, Jeugdbescherming. Hoofd-/eindredactie: Els van Dijk en Simone Postma, Jeugdbescherming.

Met dank aan alle geïnterviewden! 


© 2019 www.jeugdbescherming.nl.

Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) zorgt voor een leefsituatie waarin kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien. Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling in het kader van de Jeugdwet 2015 en voert GGW (intensief systeemgericht casemanagement) uit in gezinnen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel én met gezinnen in het kader van preventieve jeugdbescherming.

KvK 34185945.